Chức năng
 • (47)
 • (54)
 • (101)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (12)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (80)
 • (71)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (38)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
 • (31)
Dung tích
 • (25)
 • (59)
 • (64)
 • (39)
 • (86)
 • (77)
 • (52)
 • (23)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

17 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 9426 - Ly rượu vang Master Reserve Rivere Red Wine- 695ml

Giá bán sản phẩm: 218,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9175 - Ly bia thủy tinh Master Reserve Stemmed Pilsner - 473ml

Giá bán sản phẩm: 214,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9332 - Ly Champagne Master Reserve Prism Flute - 237ml

Giá bán sản phẩm: 173,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9432 - Ly Champagne Master Reserve Rivere Flute - 259ml

Giá bán sản phẩm: 195,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9324 - Ly rượu vang Master Reserve Libbey Prism - 562ml

Giá bán sản phẩm: 192,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9322 - Ly rượu vang Master Reserve Prism - 384ml

Giá bán sản phẩm: 183,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9323 - Ly rượu vang Master Reserve Prism - 473ml

Giá bán sản phẩm: 184,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9326 - Ly rượu vang Master Reserve Prism - 710ml

Giá bán sản phẩm: 198,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9422 - Ly rượu vang Master Reserve Rivere - 384ml

Giá bán sản phẩm: 201,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9423 - Ly rượu vang Master Reserve Rivere - 473ml

Giá bán sản phẩm: 204,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9425 - Ly rượu vang Master Reserve Rivere - 762ml

Giá bán sản phẩm: 211,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9328 - Ly thủy tinh Master Reserve Prism Coupe - 177ml

Giá bán sản phẩm: 213,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9329 - Ly thủy tinh Master Reserve Prism Coupe - 237ml

Giá bán sản phẩm: 262,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9132 - Ly thủy tinh Master Reserve Renaissance Brandy - 473ml

Giá bán sản phẩm: 209,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9135 - Ly thủy tinh Master Reserve Renaissance Martini - 207ml

Giá bán sản phẩm: 192,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9134 - Ly thủy tinh Renaissance Coupe - 266ml

Giá bán sản phẩm: 193,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9136 - Ly thủy tinh Reserve Renaissance Martini - 296ml

Giá bán sản phẩm: 236,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey