Chức năng
 • (38)
 • (37)
 • (83)
 • (107)
 • (11)
 • (13)
 • (21)
 • (9)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (6)
 • (78)
 • (68)
 • (5)
 • (0)
 • (29)
 • (28)
 • (3)
 • (23)
 • (5)
 • (22)
 • (24)
 • (2)
 • (16)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (57)
 • (39)
 • (86)
 • (68)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

38 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 70217 - Bình đựng bia thủy tinh Amber có nắp - 1888ml
223,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 70216 - Bình đựng bia thủy tinh dạng chai Amber có nắp - 946ml
157,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 828047- Ly thủy tinh Libbey Arome Beer - 370ml
105,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926033 Ly thủy tinh Libbey ATLANTA II - 340ml
50,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 96379 - Nắp bình bia Amber màu trắng
12,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3807 - Ly bia thủy tinh Belgian - 384ml
72,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3808 - Ly bia thủy tinh Belgian - 473ml
82,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 827415 - Ly bia thủy tinh Blonde Amber - 400ml
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1690 - Ly bia thủy tinh cao Altitude - 473ml
77,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1647 - Ly bia thủy tinh Craft - 473ml
47,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 345 - Ly bia thủy tinh dạng lon Libbey Glass Can - 370ml
34,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 209 - Ly bia thủy tinh dạng lon Libbey Glass Can - 473ml
35,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 266 - Ly bia thủy tinh dạng lon Libbey Glass Can - 591ml
59,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3728 - Ly bia thủy tinh Embassy - 355ml
47,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3730 - Ly bia thủy tinh Embassy - 414ml
47,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 4806 - Ly bia thủy tinh English Pub - 473ml
38,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 4801 - Ly bia thủy tinh English Pub - 592ml
46,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 827392 - Ly bia thủy tinh Footed Pilsener - 296ml
104,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey