Chức năng
 • (40)
 • (42)
 • (54)
 • (93)
 • (13)
 • (26)
 • (16)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (99)
 • (14)
 • (3)
 • (29)
 • (31)
 • (21)
 • (16)
 • (34)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (61)
 • (60)
 • (41)
 • (97)
 • (78)
 • (44)
 • (23)
 • (21)
 • (8)
Nhãn hàng
 • (429)
 • (12)
 • (32)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

40 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 70216 - Bình đựng bia thủy tinh dạng chai Libbey Amber có nắp - 946ml
211,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 70217 - Bình đựng bia thủy tinh Libbey Amber có nắp - 1888ml
299,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 828047- Ly thủy tinh Libbey Arome Beer - 370ml
107,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 96379 - Nắp bình bia Libbey Amber màu trắng
12,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1690 - Ly bia thủy tinh cao Libbey Altitude - 473ml
103,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 345 - Ly bia thủy tinh dạng lon Libbey Glass Can - 370ml
47,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 209 - Ly bia thủy tinh dạng lon Libbey Glass Can - 473ml
48,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 266 - Ly bia thủy tinh dạng lon Libbey Glass Can - 591ml
71,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 4801 - Ly bia thủy tinh Libbey English Pub - 592ml
63,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5139 - Ly bia thủy tinh Libbey Mixing - 473ml
69,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 920307 - Ly bia thủy tinh Libbey Munique - 260ml
82,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15790 - Ly bia thủy tinh Libbey Stacking Mixing Duratuff - 473ml
89,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3807 - Ly bia thủy tinh Libbey Belgian - 384ml
83,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3808 - Ly bia thủy tinh Libbey Belgian - 473ml
95,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 827415 - Ly bia thủy tinh Libbey Blonde Amber - 400ml
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1647 - Ly bia thủy tinh Libbey Craft - 473ml
64,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3728 - Ly bia thủy tinh Libbey Embassy - 355ml
48,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey