Chức năng
 • (38)
 • (37)
 • (83)
 • (107)
 • (11)
 • (13)
 • (21)
 • (9)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (6)
 • (78)
 • (68)
 • (5)
 • (0)
 • (29)
 • (28)
 • (3)
 • (23)
 • (5)
 • (22)
 • (24)
 • (2)
 • (16)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (57)
 • (39)
 • (86)
 • (68)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

68 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 97085 - Bình thủy tinh Drinking Jar - 488ml
66,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15244 - Ly bia thủy tinh Gibralta Beverage - Duratuff - 414ml
38,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15714 - Ly thủy tinh Endeavor Beverage (DuraTuff) 414ml
50,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824407_Ly Starla HB - 270ml
110,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92136 - Nắp bình thủy tinh Drinking Jar ( Item 97085)
13,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15238 - Ly bia thủy tinh Gibraltar Beverage (Duratuf) - 355ml
35,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5139 - Ly bia thủy tinh Mixing - 473ml
50,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 97283 - Ly thủy tinh Blue Wine Bottle Tumble - 479ml
182,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2212 - Ly thủy tinh Bravura Tumbler - 495ml
72,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15794 - Ly thủy tinh Brooklyn Beverage - 355ml
41,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15797 - Ly thủy tinh Brooklyn Beverage - 414ml
41,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 920178 ( Mã hàng cũ 820690 ) - Ly thủy tinh Cidra Cooler - 560ml
57,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 8425 - Ly thủy tinh Citation Pilsner - 355ml
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2345F - Ly thủy tinh Colored Endessa Beverage - 355ml
41,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 32802 - Ly thủy tinh Cooler - 473ml
70,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 97282 - Ly thủy tinh Dark Olive Wine Bottle Tumbler - 479ml
178,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15713 - Ly thủy tinh Endeavor Beverage (DuraTuff) - 355ml
44,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15711 - Ly thủy tinh Endeavor Hi-Ball (DuraTuff) - 296ml
41,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey