Chức năng
 • (47)
 • (54)
 • (101)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (12)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (80)
 • (71)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (38)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
 • (31)
Dung tích
 • (25)
 • (59)
 • (64)
 • (39)
 • (86)
 • (77)
 • (52)
 • (23)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

71 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 97085 - Bình thủy tinh Drinking Jar - 488ml

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15244 - Ly bia thủy tinh Gibralta Beverage - Duratuff - 414ml

Giá bán sản phẩm: 38,500đ VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5110 - Fountainware Soda - 355ml

Giá bán sản phẩm: 82,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15714 - Ly thủy tinh Endeavor Beverage (DuraTuff) 414ml

Giá bán sản phẩm: 50,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92136 - Nắp bình thủy tinh Drinking Jar ( Item 97085)

Giá bán sản phẩm: 13,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15665 - Ly bia thủy tinh (DuraTuff) - 592ml

Giá bán sản phẩm: 78,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15238 - Ly bia thủy tinh Gibraltar Beverage (Duratuf) - 355ml

Giá bán sản phẩm: 35,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5139 - Ly bia thủy tinh Mixing - 473ml

Giá bán sản phẩm: 50,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 97283 - Ly thủy tinh Blue Wine Bottle Tumble - 479ml

Giá bán sản phẩm: 182,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2212 - Ly thủy tinh Bravura Tumbler - 495ml

Giá bán sản phẩm: 72,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15794 - Ly thủy tinh Brooklyn Beverage - 355ml

Giá bán sản phẩm: 41,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15797 - Ly thủy tinh Brooklyn Beverage - 414ml

Giá bán sản phẩm: 41,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 920178 ( Mã hàng cũ 820690 ) - Ly thủy tinh Cidra Cooler - 560ml

Giá bán sản phẩm: 57,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 8425 - Ly thủy tinh Citation Pilsner - 355ml

Giá bán sản phẩm: 88,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2345F - Ly thủy tinh Colored Endessa Beverage - 355ml

Giá bán sản phẩm: 41,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 32802 - Ly thủy tinh Cooler - 473ml

Giá bán sản phẩm: 70,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 97282 - Ly thủy tinh Dark Olive Wine Bottle Tumbler - 479ml

Giá bán sản phẩm: 178,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15713 - Ly thủy tinh Endeavor Beverage (DuraTuff) - 355ml

Giá bán sản phẩm: 44,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey