Chức năng
 • (40)
 • (35)
 • (48)
 • (88)
 • (13)
 • (22)
 • (13)
 • (6)
 • (8)
 • (97)
 • (80)
 • (5)
 • (4)
 • (29)
 • (27)
 • (23)
 • (21)
 • (28)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (20)
 • (57)
 • (55)
 • (38)
 • (83)
 • (65)
 • (43)
 • (20)
 • (22)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

35 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 133158 - Ly rượu vang Libbey Skylen BX/8
1,911,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp

Thương hiệu: Libbey

Item 272109 - Bộ ly rượu vang 12 Libbey Expert Collection
1,909,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp

Thương hiệu: Libbey

Item 280227 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Piceno Wine BX/4 MC/4 65cl [650]
472,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 280388 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Piceno Wine BX/4 MC/4 55cl [550]
456,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 280586 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Piceno Wine BX/4 MC/4 40cl [400]
440,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314014_Ly rượu vang Libbey Yarra set/4 - 410ml
436,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 hộp 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314021_Ly rượu vang Libbey Yarra set/4 - 320ml
424,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314052_Ly champagne Libbey Yarra set/4 - 210ml
428,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800227 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 54cl [540]
464,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800289 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 61cl [610]
476,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800333 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 46cl [460]
456,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800388 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 39cl [390]
448,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824599_Ly Libbey Starla Vang đỏ - 290ml
133,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái.

Thương hiệu: Libbey

Item 824605_Ly Libbey Starla Vang trắng - 230ml
133,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái.

Thương hiệu: Libbey

Item 274615 - Ly Champagne / Rượu vang Libbey Experts Collection - 290ml
163,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9332 - Ly Champagne Libbey Master Reserve Prism Flute - 237ml
177,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9432 - Ly Champagne Libbey Master Reserve Rivere Flute - 259ml
237,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7552 - Ly Champagne Libbey Vina Trumpet Flute - 192ml
88,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey