Chức năng
 • (38)
 • (37)
 • (83)
 • (107)
 • (11)
 • (13)
 • (21)
 • (9)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (6)
 • (78)
 • (68)
 • (5)
 • (0)
 • (29)
 • (28)
 • (3)
 • (23)
 • (5)
 • (22)
 • (24)
 • (2)
 • (16)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (57)
 • (39)
 • (86)
 • (68)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

83 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 46/X-052/2_Uibi Rocks - Bộ 2 ly thủy tinh - 240ml ( Hộp 2 cái )
110,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-051/2_Urai Rocks - Bộ 2 ly thủy tinh - 240ml ( Hộp 2 cái )
110,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 314014_Ly rượu vang Yarra set/4 - 410ml
160,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314021_Ly rượu vang Yarra set/4 - 320ml
157,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314052_Ly rượu vang Yarra set/4 - 110ml
158,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 411607_Ly thủy tinh Libbey Modern America Coupe - 280ml
151,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 430301_Ly thủy tinh Bespoke Nick & Nora - 150ml
178,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 440409_Ly thủy tinh Bespoke Martini - 190ml
183,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829181 - Ly thủy tinh Libbey Modern America Collins -265ml
138,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829617- Ly thủy tinh Libbey Modern America DOF - 344ml
144,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851601_Ly thủy tinh Libbey Doyenne Coupe BX/6 30cl - 300ml
154,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922103 - Hobstar DOF Tumbler Tender Taupe (Spring/Summer) [355ml]
113,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922271 - Hobstar DOF Tumbler Pale Yellow (Spring/Summer) [355ml]
113,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922295 - Hobstar DOF Tumbler Coral Pink (Spring/Summer) [355ml]
113,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922301 - Hobstar DOF Tumbler Charm Lavender (Spring/Summer) [355ml]
113,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922318 - Ly thuỷ tinh màu Hobstar DOF Tumbler Sky Blue (Spring/Summer) [355ml]
113,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9251- Ly thủy tinh Circa Cocktails Cocktail Glass - 148ml
250,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926798 -Ly thủy tinh Hobstar High Ball - 473ml
126,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey