Chức năng
 • (38)
 • (38)
 • (50)
 • (116)
 • (13)
 • (21)
 • (13)
 • (6)
 • (10)
 • (104)
 • (81)
 • (6)
 • (4)
 • (29)
 • (28)
 • (25)
 • (22)
 • (32)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (58)
 • (39)
 • (86)
 • (69)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

50 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 411607_Ly thủy tinh Libbey Modern America Coupe - 280ml
167,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 430301_Ly thủy tinh Libbey Bespoke Nick & Nora - 150ml
196,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 440409_Ly thủy tinh Libbey Bespoke Martini - 190ml
202,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7518- Ly thủy tinh Libbey Vina Martini - 296ml
115,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851601_Ly thủy tinh Libbey Doyenne Coupe BX/6 30cl - 300ml
169,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9251- Ly thủy tinh Libbey Circa Cocktails Cocktail Glass - 148ml
276,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 928549 - Ly cocktail Libbey Hobstar Wine - 300ml
144,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 502008 - Ly cocktail Libbey Vintage 1924 Gin Tonic - 620ml
165,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 503005 - Ly cocktail Libbey Vintage 1924 Wine - 264ml
152,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 753301 - Ly thủy tinh Libbey Levitas DOF - 355ml
191,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 753707 - Ly thủy tinh Libbey Levitas Flute - 198ml
189,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 753134 - Ly thủy tinh Libbey Levitas Hi-ball - 343ml
191,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9135 - Ly thủy tinh Libbey Master Reserve Renaissance Martini - 207ml
212,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9136 - Ly thủy tinh Libbey Reserve Renaissance Martini - 296ml
260,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3827 - Ly thủy tinh Libbey Catalina Margarita - 355ml
105,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9253 - Ly thủy tinh Libbey Circa Cocktails Coupe - 236ml
284,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9250 - Ly thủy tinh Libbey Circa Cocktails Liqueur - 89ml
242,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9252 - Ly thủy tinh Libbey Circa Cocktails Nick & Nora - 163ml
233,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey