Chức năng
 • (47)
 • (54)
 • (101)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (12)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (80)
 • (71)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (38)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
 • (31)
Dung tích
 • (25)
 • (59)
 • (64)
 • (39)
 • (86)
 • (77)
 • (52)
 • (23)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

9 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 9251- Ly thủy tinh Circa Cocktails Cocktail Glass - 148ml

Giá bán sản phẩm: 250,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 601602 - Ly cocktail Spksy Coupe - 247ml

Giá bán sản phẩm: 138,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501407 - Ly cocktail Vintage 1924 Coupe - 245ml

Giá bán sản phẩm: 144,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9253 - Ly thủy tinh Circa Cocktails Coupe - 236ml

Giá bán sản phẩm: 258,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851687 - Ly thủy tinh Maipo Coupe - 296ml

Giá bán sản phẩm: 130,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9328 - Ly thủy tinh Master Reserve Prism Coupe - 177ml

Giá bán sản phẩm: 213,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9329 - Ly thủy tinh Master Reserve Prism Coupe - 237ml

Giá bán sản phẩm: 262,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3055 - Ly thủy tinh Perception Cocktail Coupe - 251ml

Giá bán sản phẩm: 86,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9134 - Ly thủy tinh Renaissance Coupe - 266ml

Giá bán sản phẩm: 193,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey