Chức năng
 • (41)
 • (58)
 • (65)
 • (88)
 • (14)
 • (23)
 • (11)
 • (6)
 • (8)
 • (105)
 • (87)
 • (9)
 • (4)
 • (29)
 • (27)
 • (36)
 • (20)
 • (28)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (62)
 • (65)
 • (41)
 • (90)
 • (78)
 • (58)
 • (31)
 • (23)
 • (9)
Nhãn hàng
 • (433)
 • (51)
 • (7)
 • (0)
 • (0)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

105 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 15249 - Ly thủy tinh Libbey Gibraltar Rocks (Duratuf) -163ml
31,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 403- Ly thủy tinh Libbey Cosmopolitan Beverage - 414ml
116,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824391_Ly Libbey Starla rocks - 220ml
133,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829549_Ly Libbey Starla rocks - 355ml
133,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829617- Ly thủy tinh Libbey Modern America DOF - 344ml
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 921182_Ly Libbey Cheers DOF - 355ml
147,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922271 - Libbey Hobstar DOF Tumbler Pale Yellow (Spring/Summer) (Duratuff) [355ml]
138,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922288 - Libbey Hobstar DOF Tumbler Ebony Green (Spring/Summer) (Duratuff) [355ml]
138,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922295 - Libbey Hobstar DOF Tumbler Coral Pink (Spring/Summer) (Duratuff) [355ml]
138,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922301 - Libbey Hobstar DOF Tumbler Charm Lavender (Spring/Summer) (Duratuff) [355ml]
138,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 923100_Ly thủy tinh Libbey ENVY Rocks BX/12 20,7 Cl - 207ml
67,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 929348 - Ly Cocktail Libbey Hobstar DOF Gold Rim (Duratuff) - 350ml
166,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 260 - Ly juice buffet thủy tinh Libbey Stemless Taster - 185ml
58,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15453 - Ly thủy tinh Libbey Winchester DuraTuff Rocks - 163ml
63,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 2359 - Ly thủy tinh Lexington Beverage - 333ml
27,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 97280 - Ly thủy tinh Libbey Dark Olive Wine Bottle DOF - 355ml
203,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey