Chức năng
 • (40)
 • (42)
 • (54)
 • (93)
 • (13)
 • (26)
 • (16)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (99)
 • (14)
 • (3)
 • (29)
 • (31)
 • (21)
 • (16)
 • (34)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (61)
 • (60)
 • (41)
 • (97)
 • (78)
 • (44)
 • (23)
 • (21)
 • (8)
Nhãn hàng
 • (429)
 • (12)
 • (32)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

16 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Ly sake thủy tinh Toyo Sasaki Sake Glass WA57 (40ml)
154,440 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Ly Sake thủy tinh Toyo Sasaki Wa Glass Green 42093 (45ml)
368,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Ly Sake thủy tinh Toyo Sasaki Wa Glass Pink 42092 (45ml)
368,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 1709712 - Ly thủy tinh Libbey Tequila shooter - 30ml
34,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1650 - Ly thủy tinh Libbey Chicago Shot - 74ml
40,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 929072 - Ly thủy tinh Libbey Endessa Shot - 70ml
64,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926835 - Ly thủy tinh Libbey Hobstar Shot Glass (Duratuff) - 59ml
66,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5277 - Ly thủy tinh Libbey Prism Shot - 59ml
64,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 11110722 - Ly thủy tinh Libbey Series V65 Shooter - 65ml
70,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5109 - Ly thủy tinh Libbey Shooter - 56ml
59,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 155 - Ly thủy tinh Libbey Spirit glass - 45ml
89,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9562269 - Ly thủy tinh Libbey Tequila Shooter - 59ml
39,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5030 - Ly thủy tinh Libbey Whiskey - 22ml
39,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Ly thủy tinh Toyo Sasaki Sake Cup B-40103-JAN (100ml)
97,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái