Chức năng
 • (47)
 • (54)
 • (101)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (12)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (80)
 • (71)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (38)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
 • (31)
Dung tích
 • (25)
 • (59)
 • (64)
 • (39)
 • (86)
 • (77)
 • (52)
 • (23)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

12 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 5031- Ly thủy tinh Libbey Whiskey - 30ml

Giá bán sản phẩm: 26,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1650 - Ly thủy tinh Chicago Shot - 74ml

Giá bán sản phẩm: 29,700 VNĐ/ cái

Item 929072 - Ly thủy tinh Endessa Shot - 70ml

Giá bán sản phẩm: 47,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 8089 - Ly thủy tinh Georgian Sherry - 59ml

Giá bán sản phẩm: 64,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926835 - Ly thủy tinh Hobstar Shot Glass - 59ml

Giá bán sản phẩm: 48,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5030 - Ly thủy tinh Libbey Whiskey - 22ml

Giá bán sản phẩm: 28,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 11006521 - Ly thủy tinh Pisa Shot - 52ml

Giá bán sản phẩm: 57,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 11110722 - Ly thủy tinh Series V65 Shooter - 65ml

Giá bán sản phẩm: 51,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5109 - Ly thủy tinh Shooter - 56ml

Giá bán sản phẩm: 44,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 155 - Ly thủy tinh Spirit glass - 45ml

Giá bán sản phẩm: 66,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1709712 - Ly thủy tinh Tequila shooter - 30ml

Giá bán sản phẩm: 24,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9562269 - Ly thủy tinh Tequila Shooter - 59ml

Giá bán sản phẩm: 28,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey