Chức năng
 • (38)
 • (38)
 • (50)
 • (116)
 • (13)
 • (21)
 • (13)
 • (6)
 • (10)
 • (104)
 • (81)
 • (6)
 • (4)
 • (29)
 • (28)
 • (25)
 • (22)
 • (32)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (58)
 • (39)
 • (86)
 • (69)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

13 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 5031- Ly thủy tinh Libbey Whiskey - 30ml
29,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1709712 - Ly thủy tinh Libbey Tequila shooter - 30ml
27,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1650 - Ly thủy tinh Libbey Chicago Shot - 74ml
33,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 929072 - Ly thủy tinh Libbey Endessa Shot - 70ml
52,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 8089 - Ly thủy tinh Libbey Georgian Sherry - 59ml
71,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926835 - Ly thủy tinh Libbey Hobstar Shot Glass - 59ml
53,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 11006521 - Ly thủy tinh Libbey Pisa Shot - 52ml
63,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5277 - Ly thủy tinh Libbey Prism Shot - 59ml
52,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 11110722 - Ly thủy tinh Libbey Series V65 Shooter - 65ml
57,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5109 - Ly thủy tinh Libbey Shooter - 56ml
48,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 155 - Ly thủy tinh Libbey Spirit glass - 45ml
72,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9562269 - Ly thủy tinh Libbey Tequila Shooter - 59ml
31,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5030 - Ly thủy tinh Libbey Whiskey - 22ml
31,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey