Chức năng
 • (47)
 • (54)
 • (101)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (12)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (80)
 • (71)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (38)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
 • (31)
Dung tích
 • (25)
 • (59)
 • (64)
 • (39)
 • (86)
 • (77)
 • (52)
 • (23)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

5 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 9196/L001A - Ly thủy tinh Bourbon Taster - 237ml

Giá bán sản phẩm: 205,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 828061 - Ly thủy tinh Libbey Arome DOF - 350ml

Giá bán sản phẩm: 123,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 927139 - Ly thủy tinh Libbey Specials Cognac - 290ml

Giá bán sản phẩm: 104,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 929157 - Ly thủy tinh Libbey Specials tasting - 180ml

Giá bán sản phẩm: 103,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9217 - Ly thủy tinh Master Reserve Whisky Glass - 311ml

Giá bán sản phẩm: 233,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey