Chức năng
 • (38)
 • (38)
 • (50)
 • (116)
 • (13)
 • (21)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (103)
 • (80)
 • (5)
 • (3)
 • (29)
 • (28)
 • (23)
 • (22)
 • (32)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (57)
 • (39)
 • (86)
 • (68)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

21 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item CICLCLR75 - Ciclone Demitasse - 75ml ( Hộp 2 cái )
616,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp

Thương hiệu: notNeutral

Item 75351 - Hũ thủy tinh Gibraltar Shaker - 85ml
57,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 97052 - Hũ thủy tinh Libbey Shaker - 59ml
61,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5045 - Hũ thủy tinh Shaker, Alumininum Top - 59ml
64,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5160 - Hũ đựng nến/ ly tráng miệng - 66ml
37,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5031- Ly thủy tinh Libbey Whiskey - 30ml
26,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item VEROCLR90_Ly thủy tinh Vero espresso màu trong - 89ml
286,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: notNeutral

Item 1650 - Ly thủy tinh Chicago Shot - 74ml
29,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9250 - Ly thủy tinh Circa Cocktails Liqueur - 89ml
220,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 929072 - Ly thủy tinh Endessa Shot - 70ml
47,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 8089 - Ly thủy tinh Georgian Sherry - 59ml
64,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926835 - Ly thủy tinh Hobstar Shot Glass - 59ml
48,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 928952 - Ly thủy tinh Libbey Acapulco Espresso - 80ml
66,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5030 - Ly thủy tinh Libbey Whiskey - 22ml
28,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 11006521 - Ly thủy tinh Pisa Shot - 52ml
57,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5277 - Ly thủy tinh Prism Shot - 59ml
47,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5109 - Ly thủy tinh Shooter - 56ml
44,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 613315 - Ly thủy tinh Specials Grappa - 89ml
69,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey