Chức năng
 • (40)
 • (42)
 • (54)
 • (93)
 • (13)
 • (26)
 • (16)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (99)
 • (14)
 • (3)
 • (29)
 • (31)
 • (21)
 • (16)
 • (34)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (61)
 • (60)
 • (41)
 • (97)
 • (78)
 • (44)
 • (23)
 • (21)
 • (8)
Nhãn hàng
 • (429)
 • (12)
 • (32)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

97 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Carafe thủy tinh Toyo Sasaki Sake Glass B-40601 (240ml)
614,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 1103 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Martini (355ml)
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 2667 - Ly thuỷ tinh Libbey Symbio Cocktail (303ml)
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 314021_Ly rượu vang Libbey Yarra set/4 - 320ml
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824599_Ly Libbey Starla Vang đỏ - 290ml
147,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái.

Thương hiệu: Libbey

Item 829549_Ly Libbey Starla rocks - 355ml
147,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829556 - Ly thủy tinh Libbey Starla HB BX/6 (350ml)
147,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 829617- Ly thủy tinh Libbey Modern America DOF - 344ml
193,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851601_Ly thủy tinh Libbey Doyenne Coupe BX/6 30cl - 300ml
205,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 921182_Ly Libbey Cheers DOF - 355ml
162,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922271 - Libbey Hobstar DOF Tumbler Pale Yellow (Spring/Summer) (Duratuff) [355ml]
152,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922288 - Libbey Hobstar DOF Tumbler Ebony Green (Spring/Summer) (Duratuff) [355ml]
152,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922295 - Libbey Hobstar DOF Tumbler Coral Pink (Spring/Summer) (Duratuff) [355ml]
152,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 922301 - Libbey Hobstar DOF Tumbler Charm Lavender (Spring/Summer) (Duratuff) [355ml]
152,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey