Chức năng
 • (38)
 • (38)
 • (50)
 • (116)
 • (13)
 • (21)
 • (13)
 • (6)
 • (10)
 • (104)
 • (81)
 • (6)
 • (4)
 • (29)
 • (28)
 • (25)
 • (22)
 • (32)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (58)
 • (39)
 • (86)
 • (69)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

69 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 15244 - Ly bia thủy tinh Libbey Gibralta Beverage - Duratuff - 414ml
42,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851 - Hũ thủy tinh Libbey Stackable container with lid - 450ml
57,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851F - Hũ thủy tinh Libbey Stackable Container With Lid - 443ml
62,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15714 - Ly thủy tinh Libbey Endeavor Beverage (DuraTuff) 414ml
56,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 280586 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Piceno Wine BX/4 MC/4 40cl [400]
558,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314014_Ly rượu vang Libbey Yarra set/4 - 410ml
708,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 hộp 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 403- Ly thủy tinh Libbey Cosmopolitan Beverage - 414ml
105,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 802504 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Bairrada Wine BX/4 MC/4 47cl [470]
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 805208_Ly thủy tinh Libbey Ronda BX/6 47cl - 470ml
145,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 828047- Ly thủy tinh Libbey Arome Beer - 370ml
116,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926798 -Ly thủy tinh Libbey Hobstar High Ball - 473ml
139,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 927535 - Ly thủy tinh Libbey Radiant Cooler- 473ml
139,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1690 - Ly bia thủy tinh cao Libbey Altitude - 473ml
84,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 345 - Ly bia thủy tinh dạng lon Libbey Glass Can - 370ml
38,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 209 - Ly bia thủy tinh dạng lon Libbey Glass Can - 473ml
39,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5139 - Ly bia thủy tinh Libbey Mixing - 473ml
56,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15790 - Ly bia thủy tinh Libbey Stacking Mixing - 473ml
72,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3807 - Ly bia thủy tinh Libbey Belgian - 384ml
80,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey