Chức năng
 • (47)
 • (49)
 • (100)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (12)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (78)
 • (69)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (38)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (25)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
 • (31)
Dung tích
 • (25)
 • (59)
 • (61)
 • (38)
 • (84)
 • (74)
 • (51)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

74 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 996005 - Ly sứ Tiki - Brown - 473ml

Giá bán sản phẩm: 204,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 928457 - Ly thủy tinh Hobstar Cooler - Copper - 473ml

Giá bán sản phẩm: 193,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15244 - Ly bia thủy tinh Gibralta Beverage - Duratuff - 414ml

Giá bán sản phẩm: 38,500đ VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 996012 - Ly sứ Tiki - Green - 473ml

Giá bán sản phẩm: 204,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851F - Hũ thủy tinh Stackable Container With Lid - 443ml

Giá bán sản phẩm: 56,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851 - Hũ thủy tinh Stackable container with lid - 450ml

Giá bán sản phẩm: 51,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15714 - Ly thủy tinh Endeavor Beverage (DuraTuff) 414ml

Giá bán sản phẩm: 50,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314014_Ly rượu vang Yarra set/4 - 410ml

Giá bán sản phẩm: 160,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 403- Ly thủy tinh Cosmopolitan Beverage - 414ml

Giá bán sản phẩm: 95,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 828047- Ly thủy tinh Libbey Arome Beer - 370ml

Giá bán sản phẩm: 105,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926798 -Ly thủy tinh Hobstar High Ball - 473ml

Giá bán sản phẩm: 126,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 927535 - Ly thủy tinh Radiant Cooler- 473ml

Giá bán sản phẩm: 126,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item GINODRIP - GINO Dripper

Giá bán sản phẩm: 693,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: notNeutral

Item GINOFLT90 - GINO Paper Filters

Giá bán sản phẩm: 286,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: notNeutral

Item 92419 - Ly bia có quai nhựa Tritan Infinium Mug - 473ml

Giá bán sản phẩm: 250,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92417 - Ly bia nhựa Tritan Infinium Pilsner - 414ml

Giá bán sản phẩm: 222,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3807 - Ly bia thủy tinh Belgian - 384ml

Giá bán sản phẩm: 72,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3808 - Ly bia thủy tinh Belgian - 473ml

Giá bán sản phẩm: 82,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey