Chức năng
 • (41)
 • (58)
 • (57)
 • (94)
 • (13)
 • (22)
 • (15)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (94)
 • (9)
 • (3)
 • (29)
 • (27)
 • (36)
 • (20)
 • (28)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (62)
 • (67)
 • (41)
 • (96)
 • (79)
 • (56)
 • (31)
 • (23)
 • (9)
Nhãn hàng
 • (433)
 • (51)
 • (19)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

79 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 15244 - Ly bia thủy tinh Libbey Gibraltar Beverage - Duratuff - 414ml
47,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851 - Hũ thủy tinh Libbey Stackable container with lid - 450ml
63,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851F - Hũ thủy tinh Libbey Stackable Container With Lid - 443ml
69,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1101 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Cocktail (444ml)
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 1102 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Coupe (414ml)
108,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 15714 - Ly thủy tinh Libbey Endeavor Beverage (DuraTuff) 414ml
62,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 280586 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Piceno Wine BX/4 MC/4 40cl [400]
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314014_Ly rượu vang Libbey Yarra set/4 - 410ml
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 hộp 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 403- Ly thủy tinh Libbey Cosmopolitan Beverage - 414ml
116,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7532 - Ly thủy tinh Libbey Vina (370ml)
108,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 802504 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Bairrada Wine BX/4 MC/4 47cl [470]
144,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 805208_Ly thủy tinh Libbey Ronda BX/6 47cl - 470ml
103,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 828047- Ly thủy tinh Libbey Arome Beer - 370ml
94,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926798 -Ly thủy tinh Libbey Hobstar High Ball (Duratuff) - 473ml
154,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey