Chức năng
 • (40)
 • (42)
 • (54)
 • (93)
 • (13)
 • (26)
 • (16)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (99)
 • (14)
 • (3)
 • (29)
 • (31)
 • (21)
 • (16)
 • (34)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (61)
 • (60)
 • (41)
 • (97)
 • (78)
 • (44)
 • (23)
 • (21)
 • (8)
Nhãn hàng
 • (429)
 • (12)
 • (32)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

44 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 701 - Bình nước thủy tinh Libbey Trend Swerve Bottle With Lid - 565ml
83,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 97085 - Bình thủy tinh Libbey Drinking Jar - 488ml
89,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 11713-18_Hũ thủy tinh Bodum Classic - Copper - 500ml
1,342,000 VNĐ 832,040 VNĐ 38% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11713-17_Hũ thủy tinh Bodum Classic - Gold - 500ml
1,342,000 VNĐ 832,040 VNĐ 38% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Bodum

Item 852F - Hũ thủy tinh Libbey Stackable Container With Lid - 650ml
74,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501F - Hũ thủy tinh Libbey Libbey Misty Blue Vibe Jar With Lid - 500ml
77,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 852 - Hũ thủy tinh Libbey Stackable Container With Lid - 650ml
70,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501 - Hũ thủy tinh Libbey Vibe Jar - 500ml
66,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1000 - Hũ thủy tinh ống Libbey Storage Jar - 500ml
63,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1062 - Ly thủy tinh Libbey Bujarda Stemless (525ml)
107,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Item 280388 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Piceno Wine BX/4 MC/4 55cl [550]
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 46/X-053_Uibi Mixing Glass Large Uber Bar Tools - 600ml
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 7534 - Ly thủy tinh Libbey Vina (592ml)
143,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800227 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 54cl [540]
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 800289 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Salta Wine BX/4 MC/4 61cl [610]
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 802511 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Bairrada Wine BX/4 MC/4 59cl [590]
162,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 805215_Ly thủy tinh Libbey Ronda BX/6 59cl - 590ml
130,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey