Chức năng
 • (47)
 • (49)
 • (100)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (12)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (78)
 • (69)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (38)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (25)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
 • (31)
Dung tích
 • (25)
 • (59)
 • (61)
 • (38)
 • (84)
 • (74)
 • (51)
 • (22)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

21 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 92420 - Bình nhựa Tritan Decanter - 1800ml

Giá bán sản phẩm: 465,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92424 - Bình nhựa Tritan Infinium Pitcher - 1.6L

Giá bán sản phẩm: 663,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9552647 - Bình nước thủy tinh Baja Pitcher W/Ice Lip - 1650ml

Giá bán sản phẩm: 349,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5940 - Bình nước thủy tinh Camelot Footed Pitcher - 2000ml

Giá bán sản phẩm: 218,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1783127 - Bình nước thủy tinh Mario Pitcher - 1.7 Lít

Giá bán sản phẩm: 346,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1780764 - Bình nước thủy tinh Mario Pitcher - 2640ml

Giá bán sản phẩm: 640,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 4986 - Bình nước thủy tinh Sereno Cool Water Pitcher - 1200ml

Giá bán sản phẩm: 95,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 943146 - Bình nước thủy tinh Set Tulip Bowl Spoon - 4L

Giá bán sản phẩm: 2,848,800 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Libbey

Item 992175 - Bình nước thủy tinh Time to Party Dispenser - 4 Lít

Giá bán sản phẩm: 576,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5941 - Bình nước thủy tinh Yucatan Pitcher - 2570ml

Giá bán sản phẩm: 306,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 990058 - Bình rượu vang Decanter Appreciate - 1.5 Lít

Giá bán sản phẩm: 508,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 995053 - Bình rượu vang Decanter Experts Col. Femme - 1.5 Lít

Giá bán sản phẩm: 645,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 995046 - Bình rượu vang Decanter Experts Col. Homme - 1.5 Lít

Giá bán sản phẩm: 645,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 70217 - Bình đựng bia thủy tinh Amber có nắp - 1888ml

Giá bán sản phẩm: 223,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3403 - Ly thủy tinh Super Stem Super Bowl -1121ml

Giá bán sản phẩm: 333,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 795 -Bình thủy tinh Decanter - 1183ml

Giá bán sản phẩm: 118,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 992144 - Bộ bình nước và ly thủy tinh Libbey Bubo (Bình 4L & ly 470ml)

Giá bán sản phẩm: 1,276,000 VNĐ/ bộ

Thương hiệu: Libbey

Item 997002 - Đá giữ lạnh bình rượu vang Libbey Experts

Giá bán sản phẩm: 808,500 VNĐ/ hộp

Thương hiệu: Libbey