Chức năng
 • (38)
 • (38)
 • (50)
 • (116)
 • (13)
 • (21)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (103)
 • (80)
 • (5)
 • (3)
 • (29)
 • (28)
 • (23)
 • (22)
 • (32)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (57)
 • (39)
 • (86)
 • (68)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

25 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 9552647 - Bình nước thủy tinh Baja Pitcher W/Ice Lip - 1650ml
349,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 5940 - Bình nước thủy tinh Camelot Footed Pitcher - 2000ml
218,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1783127 - Bình nước thủy tinh Mario Pitcher - 1.7 Lít
346,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 943146 - Bình nước thủy tinh Set Tulip Bowl Spoon - 4L
2,648,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 992175 - Bình nước thủy tinh Time to Party Dispenser - 4 Lít
576,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 990058 - Bình rượu vang Decanter Appreciate - 1.5 Lít
508,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 995053 - Bình rượu vang Decanter Experts Col. Femme - 1.5 Lít
645,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 995046 - Bình rượu vang Decanter Experts Col. Homme - 1.5 Lít
645,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 70217 - Bình đựng bia thủy tinh Amber có nắp - 1888ml
223,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 11784-18_Hũ thủy tinh Classic - Copper - 1.8L
1,595,000 VNĐ 988,900 VNĐ 38% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11654-18_Hũ thủy tinh Classic - Copper - 1L
1,452,000 VNĐ 900,240 VNĐ 38% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11714-18_ Hũ thủy tinh Classic - Copper - 2L
1,628,000 VNĐ 993,080 VNĐ 39% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11784-17_Hũ thủy tinh Classic - Gold - 1.8L
1,595,000 VNĐ 988,900 VNĐ 38% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Bodum

Item 11714-17 _Hũ thủy tinh Classic - Gold - 2L
1,628,000 VNĐ 993,080 VNĐ 39% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Bodum

Item 3403 - Ly thủy tinh Super Stem Super Bowl -1121ml
333,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 795 -Bình thủy tinh Decanter - 1183ml
118,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 8650-109-2 _ Hũ thủy tinh Yohki nắp bần - 2L
682,000 VNĐ 429,660 VNĐ 37% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Bodum

Item 8687-109-2 _ Hũ thủy tinh Yohki nắp bần - 1.9L
682,000 VNĐ 429,660 VNĐ 37% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Bodum