Chức năng
 • (40)
 • (35)
 • (48)
 • (88)
 • (13)
 • (22)
 • (13)
 • (6)
 • (8)
 • (97)
 • (80)
 • (5)
 • (4)
 • (29)
 • (27)
 • (23)
 • (21)
 • (28)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (20)
 • (57)
 • (55)
 • (38)
 • (83)
 • (65)
 • (43)
 • (20)
 • (22)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

20 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 1702100 - Bình nước thủy tinh Libbey Kool-Jar Pitcher - 1000ml
122,540 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 927634 - Bình thủy tinh Libbey Ensemble Decanter - 1000ml
137,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 827170 - Bình thủy tinh Libbey Radiant Decanter - 1 Lít
3,999,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 70216 - Bình đựng bia thủy tinh dạng chai Libbey Amber có nắp - 946ml
191,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 503F - Hũ thủy tinh Libbey Misty Blue Vibe Jar With Lid - 1000ml
79,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 502F - Hũ thủy tinh Libbey Misty Blue Vibe Jar With Lid - 750ml
72,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 879 - Hũ thủy tinh Libbey Stackable Container With Lid - 950ml
72,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 503 - Hũ thủy tinh Libbey Vibe Jar - 1L
72,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 502 - Hũ thủy tinh Libbey Vibe Jar - 750ml
67,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1001 - Hũ thủy tinh ống Libbey Storage Jar - 750ml
59,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1002 - Hũ thủy tinh ống Libbey Storage Jar - 1L
67,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 280227 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Piceno Wine BX/4 MC/4 65cl [650]
472,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 46/X-036_Stem/Footed Mixing Glass Uber Bar Tools - 900ml
99,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 802528 - Hộp 4 Ly thủy tinh Libbey Bairrada Wine BX/4 MC/4 72cl [720]
150,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 805222_Ly thủy tinh Libbey Ronda BX/6 72cl - 720ml
113,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9326 - Ly rượu vang Libbey Master Reserve Prism - 710ml
192,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9425 - Ly rượu vang Libbey Master Reserve Rivere - 762ml
257,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 926781 - Ly thủy tinh Libbey Carats Mixing Glass - 747ml
257,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Libbey