Chức năng
 • (38)
 • (38)
 • (50)
 • (116)
 • (13)
 • (21)
 • (13)
 • (6)
 • (10)
 • (104)
 • (81)
 • (6)
 • (4)
 • (29)
 • (28)
 • (25)
 • (22)
 • (32)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (58)
 • (39)
 • (86)
 • (69)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

58 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 718 - Bình thủy tinh Libbey Cocktail Decanter/Bud Vase - 133ml
31,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 735 - Bình thủy tinh Libbey Decanter - 200ml
63,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item CICLCLR175 - Ciclone Tumbler notNeutral - 175ml ( Hộp 2 cái )
770,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp

Thương hiệu: notNeutral

Item 763 - Hũ đựng nến Libbey Votive - 96ml
38,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15249 - Ly thủy tinh Libbey Gibraltar Rocks (Duratuf) -163ml
28,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1965 - Ly thủy tinh Libbey Round Ones Finedge Votive- 144ml
42,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314052_Ly champagne Libbey Yarra set/4 - 210ml
699,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 430301_Ly thủy tinh Libbey Bespoke Nick & Nora - 150ml
196,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 440409_Ly thủy tinh Libbey Bespoke Martini - 190ml
202,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 613070 - Ly thủy tinh Libbey Specials Tasting Glass -130ml
60,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9251- Ly thủy tinh Libbey Circa Cocktails Cocktail Glass - 148ml
276,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item VEROAMB125_Ly thủy tinh notNeutral Vero cortado màu hổ phách - 125ml
385,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: notNeutral

Item VEROAMB180_Ly thủy tinh notNeutral Vero cappuccino màu hổ phách - 180ml
440,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: notNeutral

Item VEROCLR125_Ly thủy tinh notNeutral Vero cortado màu trong - 125ml
385,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: notNeutral

Item VEROCLR180_Ly thủy tinh notNeutral Vero cappuccino màu trong - 180ml
440,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: notNeutral

Item VEROROS125_Ly thủy tinh notNeutral Vero cortado màu hồng - 125ml
385,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: notNeutral

Item VEROROS180_Ly thủy tinh notNeutral Vero cappuccino màu hồng - 180ml
399,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: notNeutral

Item VEROSMK125_Ly thủy tinh notNeutral Vero màu khói - 125ml
385,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: notNeutral