Chức năng
 • (41)
 • (58)
 • (57)
 • (94)
 • (13)
 • (22)
 • (15)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (94)
 • (9)
 • (3)
 • (29)
 • (27)
 • (36)
 • (20)
 • (28)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (62)
 • (67)
 • (41)
 • (96)
 • (79)
 • (56)
 • (31)
 • (23)
 • (9)
Nhãn hàng
 • (433)
 • (51)
 • (19)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

62 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 718 - Bình thủy tinh Libbey Cocktail Decanter/Bud Vase - 133ml
35,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 735 - Bình thủy tinh Libbey Decanter - 200ml
70,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item CICLCLR175 - Ciclone Tumbler notNeutral - 175ml ( Hộp 2 cái )
858,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp

Thương hiệu: notNeutral

Item 763 - Hũ đựng nến Libbey Votive - 96ml
42,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15249 - Ly thủy tinh Libbey Gibraltar Rocks (Duratuf) -163ml
31,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1965 - Ly thủy tinh Libbey Round Ones Finedge Votive- 144ml
47,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314052_Ly champagne Libbey Yarra set/4 - 210ml
108,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp 4 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 430301_Ly thủy tinh Libbey Bespoke Nick & Nora - 150ml
216,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 440409_Ly thủy tinh Libbey Bespoke Martini - 190ml
223,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 613070 - Ly thủy tinh Libbey Specials Tasting Glass -130ml
67,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9251- Ly thủy tinh Libbey Circa Cocktails Cocktail Glass - 148ml
304,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item VEROAMB125_Ly thủy tinh notNeutral Vero cortado màu hổ phách - 125ml
429,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: notNeutral

Item VEROAMB180_Ly thủy tinh notNeutral Vero cappuccino màu hổ phách - 180ml
484,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: notNeutral

Item VEROCLR125_Ly thủy tinh notNeutral Vero cortado màu trong - 125ml
429,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: notNeutral

Item VEROCLR180_Ly thủy tinh notNeutral Vero cappuccino màu trong - 180ml
484,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: notNeutral

Item VEROROS125_Ly thủy tinh notNeutral Vero cortado màu hồng - 125ml
429,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Thương hiệu: notNeutral