Chức năng
 • (47)
 • (54)
 • (101)
 • (3)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (12)
 • (7)
 • (28)
 • (10)
 • (6)
 • (9)
 • (80)
 • (71)
 • (6)
 • (17)
 • (15)
 • (38)
 • (12)
 • (18)
 • (11)
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (26)
 • (5)
 • (5)
 • (3)
 • (31)
Dung tích
 • (25)
 • (59)
 • (64)
 • (39)
 • (86)
 • (77)
 • (52)
 • (23)
 • (21)
 • (9)

THỦY TINH

59 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 718 - Bình thủy tinh Cocktail Decanter/Bud Vase - 133ml

Giá bán sản phẩm: 28,600 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 735 - Bình thủy tinh Decanter - 200ml

Giá bán sản phẩm: 57,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item CICLCLR175 - Ciclone Tumbler - 175ml

Giá bán sản phẩm: 814,000 VNĐ/ Hộp ( 2 cái )

Thương hiệu: notNeutral

Item 5115 - Fountainware Tulip Sundae - 192ml

Giá bán sản phẩm: 73,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 763 - Hũ đựng nến / Votive - 96ml

Giá bán sản phẩm: 34,100 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15249 - Ly thủy tinh Gibraltar Rocks (Duratuf) -163ml

Giá bán sản phẩm: 25,300 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 1965 - Ly thủy tinh Round Ones Finedge Votive- 144ml

Giá bán sản phẩm: 38,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 314052_Ly rượu vang Yarra set/4 - 110ml

Giá bán sản phẩm: 158,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 430301_Ly thủy tinh Bespoke Nick & Nora - 150ml

Giá bán sản phẩm: 178,200 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 440409_Ly thủy tinh Bespoke Martini - 190ml

Giá bán sản phẩm: 183,700 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 613070 - Ly thủy tinh Specials Tasting Glass -130ml

Giá bán sản phẩm: 55,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9251- Ly thủy tinh Circa Cocktails Cocktail Glass - 148ml

Giá bán sản phẩm: 250,800 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 927658- Ly thủy tinh Shorty Rocks - 150ml

Giá bán sản phẩm: 86,900 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3796 - Ly Champagne Embassy Royale Tall Flute - 177ml

Giá bán sản phẩm: 44,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 92415 - Ly champagne nhựa Tritan Infinium Flute - 192ml

Giá bán sản phẩm: 214,500 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3096 - Ly Champagne Perception Flute - 170ml

Giá bán sản phẩm: 44,000 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7552 - Ly Champagne Vina Trumpet Flute - 192ml

Giá bán sản phẩm: 92,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey

Item 601404 - Ly cocktail thủy tinh Spksy Martini - 193ml

Giá bán sản phẩm: 147,400 VNĐ/ cái

Thương hiệu: Libbey