Chức năng
 • (40)
 • (42)
 • (54)
 • (93)
 • (13)
 • (26)
 • (16)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (99)
 • (14)
 • (3)
 • (29)
 • (31)
 • (21)
 • (16)
 • (34)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (61)
 • (60)
 • (41)
 • (97)
 • (78)
 • (44)
 • (23)
 • (21)
 • (8)
Nhãn hàng
 • (429)
 • (12)
 • (32)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

60 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 719 - Bình thủy tinh Libbey Cocktail Decanter/Bud Vase - 251ml
47,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 70355 - Bình thủy tinh Libbey Heritage Bottle - 222ml
59,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824391_Ly Libbey Starla rocks - 220ml
147,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824605_Ly Libbey Starla Vang trắng - 230ml
147,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái.

Thương hiệu: Libbey

Item 829181 - Ly thủy tinh Libbey Modern America Collins -265ml
185,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9138 - Ly thủy tinh Libbey Renaissance Flute (237ml)
155,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 923100_Ly thủy tinh Libbey ENVY Rocks BX/12 20,7 Cl - 207ml
74,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item G102-T288 - Bộ ly thủy tinh Toyo Sasaki Wagokoro (240ml)
654,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 2 cái

Thương hiệu: Toyo Sasaki

Item 920307 - Ly bia thủy tinh Libbey Munique - 260ml
82,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 440102 - Ly bia thủy tinh Libbey Specials AnDer - 250ml
128,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9332 - Ly Champagne Libbey Master Reserve Prism Flute - 237ml
233,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9432 - Ly Champagne Libbey Master Reserve Rivere Flute - 259ml
261,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501407 - Ly cocktail Libbey Vintage 1924 Coupe - 245ml
193,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 503005 - Ly cocktail Libbey Vintage 1924 Wine - 264ml
185,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7500 - Ly Libbey champagne Vina Flute - 237ml
95,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15456 - Ly thủy tinh Libbey Winchester DuraTuff Hi-Ball - 259ml
71,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey