Chức năng
 • (41)
 • (58)
 • (57)
 • (94)
 • (13)
 • (22)
 • (15)
 • (6)
 • (8)
 • (110)
 • (94)
 • (9)
 • (3)
 • (29)
 • (27)
 • (36)
 • (20)
 • (28)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (62)
 • (67)
 • (41)
 • (96)
 • (79)
 • (56)
 • (31)
 • (23)
 • (9)
Nhãn hàng
 • (433)
 • (51)
 • (19)
 • (19)
 • (2)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

67 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 719 - Bình thủy tinh Libbey Cocktail Decanter/Bud Vase - 251ml
42,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 70355 - Bình thủy tinh Libbey Heritage Bottle - 222ml
53,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824391_Ly Libbey Starla rocks - 220ml
133,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824605_Ly Libbey Starla Vang trắng - 230ml
133,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái.

Thương hiệu: Libbey

Item 829181 - Ly thủy tinh Libbey Modern America Collins -265ml
168,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9138 - Ly thủy tinh Libbey Renaissance Flute (237ml)
140,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 923100_Ly thủy tinh Libbey ENVY Rocks BX/12 20,7 Cl - 207ml
67,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 920307 - Ly bia thủy tinh Libbey Munique - 260ml
74,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 440102 - Ly bia thủy tinh Libbey Specials AnDer - 250ml
116,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9332 - Ly Champagne Libbey Master Reserve Prism Flute - 237ml
177,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9432 - Ly Champagne Libbey Master Reserve Rivere Flute - 259ml
237,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501407 - Ly cocktail Libbey Vintage 1924 Coupe - 245ml
176,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 503005 - Ly cocktail Libbey Vintage 1924 Wine - 264ml
168,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7500 - Ly Libbey champagne Vina Flute - 237ml
86,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15456 - Ly thủy tinh Libbey Winchester DuraTuff Hi-Ball - 259ml
64,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 925944 - Ly thủy tinh Libbey Bliss BX/6 OF 24cl - 240ml
67,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9196/L001A - Ly thủy tinh Libbey Bourbon Taster - 237ml
249,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey