Chức năng
 • (38)
 • (37)
 • (83)
 • (107)
 • (11)
 • (13)
 • (21)
 • (9)
 • (13)
 • (7)
 • (10)
 • (6)
 • (78)
 • (68)
 • (5)
 • (0)
 • (29)
 • (28)
 • (3)
 • (23)
 • (5)
 • (22)
 • (24)
 • (2)
 • (16)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (57)
 • (39)
 • (86)
 • (68)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

57 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 719 - Bình thủy tinh Cocktail Decanter/Bud Vase - 251ml
34,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 70355 - Bình thủy tinh Heritage Bottle - 222ml
44,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 46/X-052/2_Uibi Rocks - Bộ 2 ly thủy tinh - 240ml ( Hộp 2 cái )
110,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 46/X-051/2_Urai Rocks - Bộ 2 ly thủy tinh - 240ml ( Hộp 2 cái )
110,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp

Thương hiệu: Uber bar tools

Item 824391_Ly Starla rocks - 220ml
110,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824605_Ly Starla Vang trắng - 230ml
110,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái.

Thương hiệu: Libbey

Item 829181 - Ly thủy tinh Libbey Modern America Collins -265ml
138,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 923100_Ly thủy tinh Libbey ENVY Rocks BX/12 20,7 Cl - 207ml
55,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 920307 - Ly bia thủy tinh Munique - 260ml
60,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 440102 - Ly bia thủy tinh Specials AnDer - 250ml
95,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9332 - Ly Champagne Master Reserve Prism Flute - 237ml
173,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9432 - Ly Champagne Master Reserve Rivere Flute - 259ml
195,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7500 - Ly champagne Vina Flute - 237ml
85,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 501407 - Ly cocktail Vintage 1924 Coupe - 245ml
144,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 503005 - Ly cocktail Vintage 1924 Wine - 264ml
138,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9196/L001A - Ly thủy tinh Bourbon Taster - 237ml
205,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15793 - Ly thủy tinh Brooklyn Rocks - 266ml
30,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 920192 - Ly thủy tinh Cidra Whisky - 220ml
38,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey