Chức năng
 • (41)
 • (58)
 • (65)
 • (88)
 • (14)
 • (23)
 • (11)
 • (6)
 • (8)
 • (105)
 • (87)
 • (9)
 • (4)
 • (29)
 • (27)
 • (36)
 • (20)
 • (28)
 • (16)
 • (17)
Dung tích
 • (18)
 • (62)
 • (65)
 • (41)
 • (90)
 • (78)
 • (58)
 • (31)
 • (23)
 • (9)
Nhãn hàng
 • (433)
 • (51)
 • (7)
 • (0)
 • (0)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

41 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 782 - Bình thủy tinh Libbey Decanter - 296ml
70,400 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item CICLCLR300 - Ciclone Cooler notNeutral - 300ml ( Hộp 2 cái )
946,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp

Thương hiệu: notNeutral

Item 1100 - Ly thủy tinh Libbey Symbio Flute (281ml)
108,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 1 cái

Item 411607_Ly thủy tinh Libbey Modern America Coupe - 280ml
184,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7518- Ly thủy tinh Libbey Vina Martini - 296ml
127,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824407_Ly Libbey Starla HB - 270ml
133,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item K11710-18_Thố Thủy Tinh Bodum Hotpot- 250ml
704,000 VNĐ 436,480 VNĐ 38% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Bodum

Item 827392 - Ly bia thủy tinh Libbey Footed Pilsener - 296ml
89,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 274615 - Ly Champagne / Rượu vang Libbey Experts Collection - 290ml
163,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 273519 - Ly rượu vang Libbey The Experts Collection - 290ml
163,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 434347 - Ly thủy tinh Libbey Esperanto Brandy - 292ml
159,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15711 - Ly thủy tinh Libbey Endeavor Hi-Ball (DuraTuff) - 296ml
51,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9136 - Ly thủy tinh Libbey Reserve Renaissance Martini - 296ml
287,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 920314 - Ly thủy tinh Libbey Acapulco Coffee - 280ml
74,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3825 - Ly thủy tinh Libbey Catalina Dessert - 296ml
104,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 6425 - Ly thủy tinh Libbey Commodore Footed Pilsner - 295ml
117,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 401 - Ly thủy tinh Libbey Cosmopolitan Wine - 296ml
105,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 827965 - Ly thủy tinh Libbey Divergence Rocks - 290ml
212,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey