Chức năng
 • (38)
 • (38)
 • (50)
 • (116)
 • (13)
 • (21)
 • (13)
 • (6)
 • (10)
 • (104)
 • (81)
 • (6)
 • (4)
 • (29)
 • (28)
 • (25)
 • (22)
 • (32)
 • (16)
 • (18)
Dung tích
 • (21)
 • (58)
 • (58)
 • (39)
 • (86)
 • (69)
 • (43)
 • (21)
 • (25)
 • (9)
Làm mới bộ lọc

THỦY TINH

39 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item 782 - Bình thủy tinh Libbey Decanter - 296ml
63,800 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item CICLCLR300 - Ciclone Cooler notNeutral - 300ml ( Hộp 2 cái )
770,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 hộp

Thương hiệu: notNeutral

Item 411607_Ly thủy tinh Libbey Modern America Coupe - 280ml
167,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 7518- Ly thủy tinh Libbey Vina Martini - 296ml
115,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 824407_Ly Libbey Starla HB - 270ml
121,000 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu: 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item K11710-18_Thố Thủy Tinh Bodum Hotpot- 250ml
704,000 VNĐ 436,480 VNĐ 38% off

Số lượng mua tối thiểu : 1 cái

Thương hiệu: Bodum

Item 827392 - Ly bia thủy tinh Libbey Footed Pilsener - 296ml
115,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 274615 - Ly Champagne / Rượu vang Libbey Experts Collection - 290ml
148,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 273519 - Ly rượu vang Libbey The Experts Collection - 290ml
148,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 851687 - Ly thủy tinh Libbey Maipo Coupe - 296ml
144,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 434347 - Ly thủy tinh Libbey Esperanto Brandy - 292ml
144,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 15711 - Ly thủy tinh Libbey Endeavor Hi-Ball (DuraTuff) - 296ml
46,200 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 9136 - Ly thủy tinh Libbey Reserve Renaissance Martini - 296ml
260,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 920314 - Ly thủy tinh Libbey Acapulco Coffee - 280ml
67,100 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 3825 - Ly thủy tinh Libbey Catalina Dessert - 296ml
94,600 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 6425 - Ly thủy tinh Libbey Commodore Footed Pilsner - 295ml
106,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 401 - Ly thủy tinh Libbey Cosmopolitan Wine - 296ml
95,700 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey

Item 827965 - Ly thủy tinh Libbey Divergence Rocks - 290ml
192,500 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 6 cái

Thương hiệu: Libbey