Sp Takeaway

26 sản phẩm
Sắp xếp theo tên sản phẩm:
Loading...
Item V051S0001 - Nắp trắng cho ly 2 lớp 12oz/355ml - Detpak Button Hot Cup Lid - WHITE - 12oz - SP Takeaway
124,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cây / 100 cái

Thương hiệu: Detpak

Item V051S0029 - Nắp đen cho ly 2 lớp 12oz/355ml - Detpak Button Hot Cup Lid - BLACK - 12oz - SP Takeaway
124,300 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cây / 100 cái

Thương hiệu: Detpak

Item V053S0001 - Nắp trắng cho ly 2 lớp 8oz/240ml - Detpak Button Hot Cup Lid - WHITE - 8oz - SP Takeaway
108,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cây / 100 cái

Thương hiệu: Detpak

Item V053S0029 - Nắp đen cho ly 2 lớp 8oz/240ml - Detpak Button Hot Cup Lid - BLACK - 8oz - SP Takeaway
108,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cây / 100 cái

Thương hiệu: Detpak

Item V543S0029 - Nắp đen cho ly 2 lớp 8oz/240ml - Detpak BLACK SPOUT LID 8OZ - SP Takeaway
108,900 VNĐ

Số lượng mua tối thiểu : 1 cây / 100 cái

Thương hiệu: Detpak